ایجاد کاربری جدید ورود به سیستم
دبیرخانه و اتوماسیون اداری
       
امروزه با گسترش سازمانها حجم اطلاعات و مکاتبات درون سازمانی شاهد رشد روز افزونی است، در این میان تنها یک سیستم جامع می تواند حجم عمده ای از پاسخ هارا کاهش داده و باعث صرفه جویی اقتصادی وافزایش بهره وری از طریق حذف کاغذ از امور بایگانی و دفتری،رفع محدودیت ها جهت بایگانی و ... گردد. سیستم دبیرخانه واتوماسیون اداری چکاد با ایجاد ارتباط بین واحدهای یک مجموعه در سازمان امکان پاسخگویی به مکاتبات، پیگیری مکاتبات ورودی و خروجی، سهولت درگردش عملیات را موجب میشود.
       
دانلود کاتالوگ محصول
دبیرخانه و اتوماسیون اداری
 • Collapse
  زير سيستم ارسال و دريافت نامه به استانداري و ساير شهرداري ها
  • امکان ارسال و دريافت نامه مابين شهرداريهاي استان و استانداري
  • امکان ارسال نامه صادره با انتخاب نحوه ارسال اينترنتي به استانداري و ساير شهرداري ها
  • ليست نامه هاي ارسالي به استانداري و ساير شهرداري ها
  • ليست نامه هاي دريافتي از استانداري و ساير شهرداري ها
  • امکان تبديل نامه هاي دريافتي از استانداري و ساير شهرداري ها به نامه وارده
 • Expand
  مشخصات اطلاعات پايه
  • تعريف انواع بايگاني
  • تعريف واحد هاي سازماني
  • تعريف اشخاص درون سازماني
  • تعريف اشخاص برون سازماني با گروه بندي هاي متفاوت
  • تعريف انواع طبقه بندي نامه ، نحوه تبادل نامه ، نوع نامه ، موضوع نامه ، وضعيت کنوني نامه ، موضوع ارسا
  • طراحي انواع الگوي نامه با امکان استفاده عمومي و اختصاصي
  • امکان تنظيم زمان نمايش پيام ها
  • امکان انتخاب شماره گذاري نامه به سه حالت
  • امکان تعيين تاييد کننده و امضا کننده نامه
  • امکان تعريف امضا براي امضا کنند گان
 • Expand
  امکانات ثبت نامه وارده
  • امکان انتخاب نامه وارده بصورت فايل با فرمت هاي عکس …,Pdf,Word,Excel,Access
  • امکان ارسال نامه به يک ،چند و يا همه پرسنل
  • امکان انتخاب عطف و پيرو براي نامه وارده
  • مشاهده گردش نامه
  • امکان مشاهده عملکرد کاربران براي نامه حاضر
  • امکان چاپ رسيد نامه
 • Expand
  کارتابل نامه وارده
  • امکان مشاهده نامه ،عطف وپيرو نامه براي کاربر
  • امکان ارجاع نامه وارده به ساير پرسنل
  • امکان بايگاني نامه وارده
  • امکان اقدام نامه وارده با نوشتن شرح براي نامه
  • امکان پاسخ به نامه وارده از طريق فرم نامه صادره
  • امکان فيلتر متنوع کارتابل نامه با کليه آيتمهاي نامه وارده
  • گزارش ليست نامه هاي وارده
 • Expand
  گزارش ليست نامه هاي صادره
  • امکان تايپ نامه در محيط Word
  • امکان انتخاب نامه از الگوهاي تعريف شده
  • امکان انتخاب نامه صادره بصورت فايل با فرمت هاي عکس …,Pdf,Word,Excel,Access
  • امکان تعيين تاييد کننده و امضا کننده نامه
  • امکان انتخاب عطف ، پيرو ، پيوست نامه
  • امکان انتخاب گيرندگان بصورت گروهي و فردي
  • امکان انتخاب دريافت کنندگان رونوشت
  • امکان مشاهده گردش نامه
  • امکان مشاهده عملکرد کاربران براي نامه خاص
  • گزارش ليست نامه هاي صادره
 • Expand
  کارتابل نامه هاي صادره
  • امکان مشاهده نامه همراه با متن نامه ،پيوست ،پيرو و عطف نامه
  • امکان تاييد نامه
  • امکان امضاي نامه
 • Expand
  مديريت پيام ها
  • امکان ارسال پيام به پرسنل
  • امکان دريافت پيام از پرسنل
 • Expand
  مشخصات عمومي
  • تحليل نرم افزار بر اساس زبان مدل سازي  RUP
  • نرم افزار به دو صورت تک کاربره(Single)  و شبکه (LAN) تحت ويندوز
  • امکان ارتباط از استانداري با هريک از شهرداري ها جهت گزارشگيري
  • امکان تعريف کاربر و تعيين سطح دسترسي براي هر کدام از آنها
  • گزارش کاربران بر اساس کد و عملکردکاربر با ايجاد محدوديتهاي متنوع
  • اخذ تاييديه از کاربر براي خروج و تهيه نسخه پشتيبان براي سيستم
  • امکان تهيه و  بازيابي نسخه پشتيبان
  • امکان ارسال گزارشات به Excel ,Word
     
                 
لینک های پرکاربرد ارتباط بیشتر راهنمای مشتریان چکاد رایان
همکاری با ما اخذ نمایندگی سوالات متداول
شماره تماس 041-35264188
دانلود تماس با ما
آرشیو اخبار
عضویت در خبر نامه چکاد رایان:
محصولات جدید
ارسال نظرات
اخبار چکاد رایان
...
     
     
      کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چکاد رایان می باشد